" Akustik Rapor & Akustik Proje "

Paylaş

Akustik Proje

D1-Bina Akustiği Uzmanı Sertifikasına sahip, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Akustik Uzmanı ekibimizle projenizde yer almaktan mutluluk duyacağız.

Akustik Proje

31 Mayıs 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Binaların gürültüye karşı korunması yönetmeliğine göre ;

Ruhsat aşamasında istenen mimarı Akustik Proje hazırlanması zorunludur.!

Akustik Proje: Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin kullanim safhalarında insanların maruz kalacagi içeriden ve dışarıdan kaynaklanan gürültülerin kişilere yaratacağı olumsuz etkileri önlemek üzere bina yapım aşamasında kullanılacak malzemelerin akustik değer ve yalıtım degerlerinin incelenerek uygun malzeme seçimi ve binanın inşasında kullanılacak malzemelerin belirtildiği projedir.

Uzman Ekibimiz tarafından binanızın projesi incelenerek uygun ses yalıtımı ve akustik değerleri sağlayacak şekilde bina inşasında kullanılacak olan malzemeler ve uygulamaları projelendirilecektir.

Binaların gürültüye karşı korunması hakkındaki yönetmeliği gereği Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan tüm binalarda uygulanmasi zorunludur. Hazirlanan proje neticesinde bina akustik performans belgesi düzenlenecektir

01.

Yönetmelik

31 Mayıs 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Binaların gürültüye karşı korunması yönetmeliğine göre ;

31.05.2017 tarihli ve 30082 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Binaların Gürültüden Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında; mimari akustik raporlar, belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan yerlerde inşa edilecek resmi ve özel her türlü yapı, kamuya açık tesis, işletme ve binalarda, insanların maruz kaldığı ulaşım, sanayi, yapım ve insan kaynaklı gürültüler, yapı içinde oluşan komşuluk gürültülerini kontrol altına alması ve gürültünün olumsuz etkilerini en aza indirmek için hazırlanan raporlardır.

31/5/2017 tarihli ve 30082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında;

- Yediden çok katlı binalar
- Toplam inşaat alanı 2000 m2′ den fazla olan yapılar
- Kat Adeti ve Metrekare Bakılmaksızın Konut + Dükkan olarak yapılacak tüm binalarda Ruhsat aşamasında istenen mimarı akustik proje hazırlanması zorunludur
- Özel akustik tasarım yapılması gereken yapılar (konferans salonu, sinema salonu, tiyatro salonu, kütüphane, eğitim kurumları vb.)
- A veya B akustik performans sınıfını hedefleyen yapılar
- Birden fazla işlevi olan binalar akustik proje hazırlamak zorundadır.

Bununla birlikte yeni yapılacak tüm binalar, tüm esaslı tadilat projeleri, yediden az katlı yapılar ve toplam inşaat alanı 2000 m2′ den az olan yapılar içinde akustik rapor hazırlanmalıdır.

02.