" Akustik Rapor & Akustik Proje "

Paylaş

Akustik Rapor

D1-Bina Akustiği Uzmanı Sertifikasına sahip, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Akustik Uzmanı ekibimizle projenizde yer almaktan mutluluk duyacağız.

Akustik Rapor

31 Mayıs 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Binaların gürültüye karşı korunması yönetmeliğine göre ;

Ruhsat aşamasında istenen mimarı Akustik Rapor hazırlanması zorunludur.!

Akustik Rapor: Mekânların, gürültüye hassasiyet ve gürültülülük yönünden birbirleri ile olan ilişkilerine ve ses iletim yollarına (hava doğuşlu ve darbe sesi) ait analizleri; hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerleri; bu değerlere ve analizlere göre mimari ve/veya tesisat projelerinde gösterilecek yapı elemanları ve bileşenleri ile noktasal birleşim detaylarını içeren rapordur.

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı alınması aşamasında istenen Bina Akustik Raporu : Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin işletimi ve kullanımı safhalarında insanların maruz kalacağı, binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürültülerin, kişilerin huzur ve sükûnuna, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi işitme ve algılama koşullarının sağlanması için, tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim bakımından uyulacak kuralların belirlendiği teknik – resim – diyagram ve şemaların yer aldığı dökümanı ifade eder.

01.

Yönetmelik

31 Mayıs 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Binaların gürültüye karşı korunması yönetmeliğine göre ;

31.05.2017 tarihli ve 30082 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Binaların Gürültüden Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında; mimari akustik raporlar, belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan yerlerde inşa edilecek resmi ve özel her türlü yapı, kamuya açık tesis, işletme ve binalarda, insanların maruz kaldığı ulaşım, sanayi, yapım ve insan kaynaklı gürültüler, yapı içinde oluşan komşuluk gürültülerini kontrol altına alması ve gürültünün olumsuz etkilerini en aza indirmek için hazırlanan raporlardır.

31/5/2017 tarihli ve 30082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında;

- Yediden az katlı binalar
- Toplam inşaat alanı 2000 m2′ den az olan yapılar.
- A veya B akustik performans sınıfını hedefleyen yapılar.
- Birden fazla işlevi olan binalar akustik rapor hazırlamak zorundadır.

Bununla birlikte yeni yapılacak tüm binalar, tüm esaslı tadilat projeleri, yediden çok katlı yapılar ve toplam inşaat alanı 2000 m2′ den fazla olan yapılar içinde, akustik proje hazırlanmalıdır.

02.